Wydawca

 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego - główny wydawca

  Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji jest ogólnouniwersytecką jednostką Uniwersytetu Warszawskiego. COME powstało z przekształcenia Studium Kształcenia Otwartego na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 czerwca 1999 roku. Misją COME jest rozszerzanie dostępu do edukacji uniwersyteckiej przez wykorzystywanie nowych technologii w dydaktyce uczelni.

  Podstawowe zadania COME:

  • promowanie i koordynowanie działań Uniwersytetu w zakresie edukacji z wykorzystaniem Internetu
  • przygotowywanie i prowadzenie kursów przez Internet
  • organizacja i rozwijanie systemu obsługi edukacji przez Internet
  • dostarczenie usług edukacyjnych przeznaczonych dla osób dorosłych, niezależnie od ich wykształcenia i miejsca zamieszkania
  • prowadzenie prac badawczych nad edukacją zdalną z wykorzystaniem technologii ICT
  • udział w przygotowaniu kadry dydaktycznej Uniwersytetu do wymagań stawianych przez nowe formy edukacyjne
  • współpraca z Uniwersytetem Otwartym w części dotyczącej kursów przez Internet
  • współpraca z ośrodkami realizującymi podobne zadania w kraju i za granicą
 • Polskie Towarzystwo Edukacji Internetowej - patronat merytoryczny
 • Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej